Hac ve Kurban Bayramı / Çetin Tufan

Hac muvahhit ve mücahit Müslümanın, malıyla, canıyla, lebbeyk Allahumme lebbeyk diyerek, Alemlerin Rabbi’nin emrine, kendini bütün dünyalıklardan soyutlayarak, beyaz dikişsiz kefenini giyerek, amade ettiği bir ameller silsilesidir.

Hac ve Kurban Bayramı / Çetin Tufan

İnsanı kâinatın merkezine yerleştiren, kainatın Rabbi olan Allah (cc)’ye hamd ve sena eder, insanlığın kemalatını temsil eden ve bize bildiren Resulullah (sav)’e salat ve selam ile....

Allah (cc)’nın Hazreti Kur’an'da beyan ettiği, Hazreti Muhammed (sav)’in bizlere gösterdiği, atamız İbrahim (as)'ın çağrısı olan, Hac ve buna bağlı kadim menasiklerden olan, kurban kesme günlerine kavuştuğumuz için ne kadar şükür etsek azdır.

Çünkü her nefeste, geçip giden bu fani hayatımızda, amel defterimize bir hayır daha katma, Rabbimiz ile olan biat ve ahdimizi, Halilullah olan Hz. İbrahim (as)ın sünnetince, bir daha tazeleme fırsatına kavuşmuş bulunmaktayız.

Hac, sıhhati yerinde, malı ve imkânı olan herkesin üzerine, Allah (cc)’ın farz kıldığı bir ibadettir.

Hac Dünya Müslümanlarının yıllık kongresi olup, bu kongreye umum milletler temsilci göndermektedir. Yapılan bu kongrede, İslam aleminin sorunları, suni farklılıkları ve Müstekbirlere, Tağutlara karşı beraatın sergilendiği, bir istişare ve nümayiş toplantısıdır.

Hac Müslüman ferdin, İslam'ın saadet asrının bir ütopya değil de, bir hakikat olduğunun delil ve ispatı olan, mabet ve mekanların gezilip görülmesi, böylece siyerin aynel yakin ve hakkel yakin derecesinde özümsenmesinin yolculuğudur.

Hac muvahhit ve mücahit Müslümanın, malıyla, canıyla, lebbeyk Allahumme lebbeyk diyerek, Alemlerin Rabbi’nin emrine, kendini bütün dünyalıklardan soyutlayarak, beyaz dikişsiz kefenini giyerek, amade ettiği bir ameller silsilesidir. İlahi bir asker olarak, komutanı Hz. Resullulah'ın gösterdiği talim ve terbiyeleri icra ederek, Rabbi'nden beraatını alma mükafatına ulaşma eylemidir.

Gerçi Haccı elinde bulunduran Ali Suud hanedanı, bütün imkanlarıyla bu menasikleri ruhsuzlaştırıp, yalınızca turistik bir gezi mesabesine indirmeye çalışsa da bunu başaramamıştır. Bu menasikleri ruhsuzlaştırmak için Resulullah'ın ve sahabesinin bütün mirasını tarumar etmiş, elinden gelse Ravzayı ve Kâbeyi Mukaramayı dahi yok etmeyi salık veren düşünceleri din alimleri ortaya koymuşlardır.

Bütün fırsatları nifakları için değerlendiren bu hanedan, şimdide pandemi bahanesiyle bu kadim Hac farizasını engelleyip, yalnız kendi hassa sınıfından bin kişilik bir gruhla, sembolik olarak gerçekleştireceğini ilan etmiştir. İşte gerçek işgal budur ki, dini İslamın mukaddes şehirleri bu bağilerin elinde inlemekte, yeni bir Selahaddinleri özlemektedir.

Ne yazıktır ki, bölük pörçük olan Müslüman milletler de, buna aciz ve çaresizlik içinde bakmakta, petro dolar hürmetine ses çıkaramamaktadırlar.

Şimdi bize düşen Hacca gücü ve imkânı olmayanların, Rabblerine bir sadakat ve ahitlerinin ispatı olarak kesecekleri kurbanlıklarının, hakkını vererek sıhhat ve afiyet içinde bir bayramı kutlamaktır.

Kurban ki Allah (cc)'ye yaklaşmak, temelde nefsini, malını ve en çok sevdiğini ortaya koyarak, Rabbi ile hayırlı bir ticarete bulunma eylemidir. Bu eylemi salt bir kan dökme ya da et temin etme olarak algılayanlar Allah (cc)'nın ''kestiğiniz kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah'a ulaşır. Ancak sizden O'na yalnız takva ulaşır.'' emrini algılamayanlardır.

Gerçekten de Allah (cc) için kestiğimiz kurbanların, hiçbir şeyi maddi olarak Ona ulaşmamaktadır. Çünkü O'nun bunlara ihtiyacı yoktur. O Alemlerin Rabbidir ki, mülkün yegâne sahibidir. O yalınızca bizden Habil'in adadığındaki, Hz. İbrahim'in kestiği kurbandaki niyet ve samimiyeti kabul etmekte, geriye kalan eti vesaireyi yine lütfu olarak, kardeşliği pekiştirsin diye, biz insanların istifadesine bağışlamaktadır.

Rabbim hakkıyla kurbanını adayan, kullarından eylesin. Rabbim bizleri azade bir Hac yapmaya kavuştursun. İslam beldelerini zalim, zorba ve hain iktidarlardan kurtarıp, adil ve hak üzere iktidarlara kavuştursun. Rabbim bu pandemi sürecinde dinin yarısı olan temizliğe riayet eden, kendisini muhafaza ettiği gibi, başkalarını da muhafaza ederek, büyük veballerden sakınan kullarından eylesin.

Nice sağlık ve sıhhat üzere bayramlar geçirmeniz dileğiyle bayramınız mübarek olsun.

Selam ve dua ile......

Çetin Tufan / Habernas