Habernas Hayırlı Olsun

Habernas Hayırlı Olsun / Editör Yazısı

Habernas Hayırlı Olsun

Habernas!

Nas’ın… Yani İnsanların ve İnsanlığın, haberin doğruluk noktasına ulaşabilme hakkına hizmet için yola çıktık.

Haberlerin ve hayatın en doğru kaynağı olan K.Kerim’den aldığımız ilham ile Nas’ın Rabbi’ne sığınıp Avrupa’dan yükselen imanlı bir seda olarak, kınayıcıların kınamasından korkmadan Bismillah deyip Habernas olduk.

Gayemiz Ümmet-i Muhammed’in sesine ses,  dertlerine feryat, sevincine ise ayna olmaktır. Ümmeti birleştirip kardeş kılan değerleri ortak payda yaparak başta Mezhepçilik ve Irkçılık gibi ilkellikler olmak üzere her türlü ihtilafa kapalı olan kapımızın ser levhası ‘İnnemel Mü’minune İhvetun’  şiarıdır.

Habernas!

K.Kerim’in sarih emrine uyarak Cinlerin ve İnsanların şerrinden muhafaza adına, İnsanların Melikine ve ilahına sığınırız. İnsi ve Cinni şeytanlara karşı Müslümanları hişyar kılabilme adına koyulduğumuz bu yolda, gayret bizden, dua okuyucularımızdan başarı ise İnsanların Rabbindendir.

Habernas ailesi olarak, iyiliğin davetçisi kötülüğün ise nehyedicisi olma istikametinde Hüseyni tedrisatın talebeleriyiz.

Fatiha’dan Nas’a uzanan Mushaf’ın hadimleri olarak, Leşker-i Hüda sıfatının taliplileri, Risale-i Nur’un şakirtleriyiz.

Bediüzzaman Hazretlerinin ‘Avrupa İslam’a hamiledir. Bir gün onu doğuracaktır’ müjdesinin banileri olma yolunda, İslam ahlakının en büyük davetçi olduğu gerçeğinden hareketle; doğruluk ve insaf anlayışını kaybetmeden, İfrat ve tefrit tuzağına düşmeden, kâmil birer davetçi olmak için her okuyanımızın dua ve eleştirilerine talibiz.

Zaman ve Mekânla barışık olmak, asrımızın farzlarından biri olarak bizleri zamanın ve mekânın gelişmişliklerine mecbur bırakmaktadır.

Sihirbazların sihrini izale eden Asa-yı Musa misali yalan haberlerin izalesinde Habernas olarak hep cephenin en ön hattında olacağız.

Kâinatta varlıklar adedince Allah’a giden yol vardır” kaidesinin bereketiyle kalemlerimiz Hüsn-ü Zan mürekkebiyle işleyecektir.

Bu yolda niyetlerimize ortak olan her Müslüman Habernas’ın sahibidir. Bundan dolayı da kalbimiz gibi iletişim kanallarımız da Müslümanlara açıktır.

Rabbim doğru yolundan ayırmasın. Sayfalarımıza yalanın gölgesinin düşmesinden, tuş basan ellerimizin yalan haber yazmasından bizleri muhafaza eylesin.

Gayret bizden Başarı Allah Azze ve Celle’dendir.

Habernas.com