Zaman akmaya devam ediyor / İbrahim Kızar

Aile kurumunun köküne dinamit koyan İstanbul Sözleşmesi'nin kalkması için gayret gösteren, fesat çetelerinin kötü niyetleri hakında hükümeti devamlı uyaran, HÜDA PAR'a ve genelde bu çorbada tuzu olan herkesin gözü aydın olsun diyorum.

Zaman akmaya devam ediyor / İbrahim Kızar

Zaman akmaya devam ediyor, işini, vazifesini vaktinde yapanlar için de ve yapmayanlar içinde. Hiç şüphe yok ki işini, vazifesini zamanında gerektiği gibi yapanlar kazanmış, işini vazifesini, görevini, ödevini zamanında yapmayanlar, sonraya bırakanlar kaybetmiş, zarar etmiş, belkide ebediyen fırsatı kaçırmıştır.

Zaman aka dursun toplumun büyük kesimini, dini hayata hakim kılma derdi olanları, toplumu ifsat etme gayesi ile durmadan çalışan çetelerin niyetini iyi bilen kalp gözü açık insanların hükümeti sık sık uyardığı İstanbul Sözleşmesi bir fecir sadık, bir gün doğumu kararnamesi ile fesh edilmiş, geçte olsa gereken yapılmış. Kalkması için gayret gösteren, fesat çetelerinin kötü niyetleri hakında hükümeti devamlı uyaran, 18 yaşından önce severek evlendikleri için İstanbul Sözleşmesi'nin mağduru olan çiftlere devamlı sahip çıkan özelde HÜDA PAR ve  genelde bu çorbada tuzu olan herkesin gözü aydın olsun diyorum.

Zamanın akışı içinde gözüme sık sık görünenlerden birisi de HÜDA PAR'ın bitmek tükenmek bitmeyen bir enerji ile  gösterdiği çabadır.

İstanbul'dan tutun teşkilatlarının olduğu bütün il ve ilçelerde başkanlarının yaptığı ziyaretler ve halkın derdi ile ilgilenme gayretleri tüm kıt imkanlara rağmen basında yer bulmakta ve dikkat çekmektedir.

Özellikle son bir iki aylık süre zarfında HÜDA PAR Genel Başkanı Sayın İshak Sağlam'ın yeni anayasa çalışmaları çerçevesinde diğer siyasi parti genel merkezlerine yaptığı ziyaretler ve daha sonrasında liderler ile yapılan ortak basın açıklamaları takdire şayan olmakla ile birlikte ülkenin geleceğindede söz sahibi olma iradelerini ortaya koymaktadır.

Elbette yeni bir anayasa yapılcaksa düşünceler öngörüler ve tehlikeler şimdiden dile getirilmeli, gereken uyarılar yapılmalı ki toplumun menfaati korunmuş olsun. Eskiyi aratacak bir yeniye hiç kimsenin ihtiyacı yoktur.

Genel başkan yardımcılarının katıldıkları televizyon programlarında sorulan sorulara verdikleri net cevaplar ve ülkenin ister ekonomik ister siyasi problemleri hakkındaki net ve akla uygun çözüm önerileri HÜDA PAR'ın hiç bir şekilde göz ardı edilmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ailenin temeline konulmuş bir dinamit olarak görülen, helal dairesinde kalarak yuva kuran ailelerin kabusu olmuş İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması hususunda  gösterdikleri çaba ve gayret herkesin gözü önündedir.

HÜDA PAR'da gördüğüm bir diğer hassasiyet ise dünya genelinde Müslümanların sorunlarına ellerinde geldiğince değinmeleri, sahiplenmeleri haftalık basın toplantılarında dile getirmeleri ve sorunların çözümü için önerilerinde bulunmalarıdır.

Mazlumun kimliğine bakılmaz ve bu husustada  HÜDA PAR örnek bir partidir. Çin zulmü altındaki Müslümanları sahiplenmeye gayret gösterdiği gibi Amerikan zindanlarında tutulan ve ilginç bir şekilde hiçbir Müslüman ülke liderinin sahiplenme cesaretini gösteremediği Doktor Afiye Sıddıki'yi gündeme getirmektedir.

Umarım önümüzdeki zamanın akışı içinde HÜDA PAR'ı ülkenin bütün sorunları ve çözümleri içinde daha çok söz sahibi olarak görme fırsatı buluruz. Bilinmelidir başarı Allah'ın yardımı ile, işini vazifesini, görevini, ödevini zamanında ve gerektiği gib yapanlarındır. Sonraya bırakanlar, baştan savma yapanlar ise kaybetmeye mahkumdur.

Allaha emanet olun

İbrahim Kızar / Habernas