Sosyal Medya ve Aile mefhumu

Abdullah Kavan / Doğruhaber Gazetesi

Sosyal Medya ve Aile mefhumu

Toplumun, özelde de ailenin olumsuz olarak etkilendiği en büyük etkenlerden biri “kontrolsüz sosyal medya”dır. Özelde de en çok internet dünyasıdır. İnsan hayatına yenilikler katan ve birçok faydaları olan iletişim araçlarının büyük zararlarına da şahit oluyoruz. Ölçüsüz ve denetimsiz bir şekilde kullanıldığında İslami hassasiyetlerin ortadan kalkması, İslami örf ve adetlerin hiçe sayılması gibi bir tehlikeyi içinde barındırmaktadır.

Reytingleri yüksek olan, insanları ekranlara kilitleyen kimi dizi ve programlarda ahlaki değerlerin önemsenmemesi, haram/helal ölçülerinin gözetlenmemesi; ahlaki, ailevi ve uhrevi facialara ve yıkıma yol açmaktadır. Kitle iletişim araçlarının insanlarda yol açtığı huzursuzluklar, kargaşalar, geçimsizlikler ve boşanmaların yaygınlık kazandığına ve toplumun gittikçe “İslami aile” değerlerinden uzaklaştığına tanık olmaktayız. İstatistiklerden de anlaşılabileceği gibi; aile bireyleri arasında şiddetli gerginlikler, çekişmeler ve parçalanmalar yaşanmaktadır. Aile bireyleri arasında sıkı bağlar bulunan ailelerde de duyarsızlıklar ve ilgisizliklerin yoğunlaştığı görülmektedir. Kimi insanlar ailesi ile aralarına büyük mesafeler koymuşken, “sosyal medya” aracılığıyla kurdukları ilişkiler sayesinde nerede ve kim oldukları belli olmayan insanlara bolca zaman ayırabilmektedirler. Böylece o karanlık dünyada meşrepleri belli olmayan ve yüzlerce yapmacık yüzleri olan meçhul birilerinin esiri olabilmektedir.

Bugün itibariyle İslami duyarlılık sahibi aileleri hedef alan kimi odaklar, ailelerde güvensizlikler oluşturmayı ve bozmayı gerçekleştirmek için “sosyal medyanın” farklı versiyonlarını devreye sokmuş bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak ailelerdeki geçimsizlikler her geçen gün artmakta, güvensizlikler, saygısızlıklar, çekişmeler ve neticesinde boşanmalara kadar varmaktadır. 

Toplumda görülen bir hastalık olarak; aile içerisinde iletişim, aileyi ayakta tutan muhabbet, çocuklarla yakından ilgilenme ve kontrolde tutma çabaları gittikçe zayıflamaktadır. Aile, sıcak ilişkilerin olduğu, insanın huzur bulduğu ve sükûneti yaşadığı güvenli bir liman olmaktan uzaklaşıyor. Evin reisi olan baba, eşi ve çocuklarıyla ilişkilerini muhabbet ve yakın alaka üzerine bina etmelidir. İşi veya farklı çalışmalar nedeniyle internet ile ilgilenen ev reisleri, ihtiyaçtan fazla sosyal medyayı kullanmaktan kaçınmalıdırlar. İhtiyaçtan fazla bilgisayar, internet, sosyal medya ve bilgisayar oyunları ile meşgul olan Müslüman fertler, harama girmese bile zamanını boşa harcama noktasında mesuliyet altına girmekte ve aile fertleri arasında ülfetin azalmasına sebep olmaktadır.

Fitnenin bu denli yoğunlaştığı bir zamanda “örnek İslami aile” her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır. Her bir baba İslami hizmet için yoğun çalışma içinde olsa bile, onların iaşesi için uğraşıyor olsa bile eşini, çocuklarını ihmal etmemeli, kendini onlara zaman ayırmak zorunda hissetmelidir. İslami hizmet içerisinde olan veyahut çocuklarının iaşesi ile uğraşan aile reisi evine geldiğinde ölçüsüz bir şekilde televizyona, bilgisayara ve internete yönelerek ailesini ihmal etmekten kaçınmalı ki hem kendini hem de aile fertlerini koruyabilsin