'Irak'ta lidersiz bir isyan'

Prof. Dr. Arpa "Arap baharı yaşayan ülkelerin aksine Irak'ta başlayan sokak hareketlerinin lidersiz devam ettiğini, siyasi söylemlerden çok iş, aş ve hizmet eksenli taleplerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz." dedi.

'Irak'ta lidersiz bir isyan'

Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Enver Arpa, Arap baharı yaşayan ülkelerin aksine Irak'ta başlayan sokak hareketlerinin lidersiz devam ettiğini, siyasi söylemlerden çok "iş, aş ve hizmet" eksenli taleplerin ön plana çıktığını belirterek, "Irak'ta göstericileri bir araya getiren yegane saik yolsuzluklara bulaştığı iddia edilen siyasi aktörlere duyulan tepkidir." dedi.

Arap ülkelerinde 2010 yılında başlayan ve günümüzde de süren, demokrasi, özgürlük ve insan hakları talepleriyle toplumsal bir isyana dönüşen Arap baharını ortaya çıkaran nedenlerin bir çoğu halen güncelliğini koruyor. Mısır, Ürdün, Irak, ve Lübnan'da yeniden başlayan halk hareketlerinde ise siyasi taleplerden çok yolsuzluk ve yoksulluk gibi temel motivasyonlar ön plana çıkmış görünüyor.

Prof. Dr. Arpa, günümüz iletişim teknolojisi sayesinde dünyayı yakından takip etme fırsatı bulan, gelişmiş toplumlarla kendisini mukayese eden "Arap sokağı"nın, kendisine reva görülen her türlü sömürüye isyan etmeye başladığını söyledi.

Yoksulluk ve sefalete mahkum edilen Arap halklarının imtiyazlı zümreye duyduğu öfkeyle sokağa çıkmasının Arap baharı sürecini hazırladığını hatırlatan Prof. Dr. Arpa, "Mısır, Sudan ve Cezayir gibi ülkelerde halihazırda yaşanmakta olan süreç tam anlamıyla bu öfkenin sokağa taşmasından ibarettir. Yaşananların çeşitli dış sebepleri de bulunmakla birlikte bu gösterilerin temel muharriki bu zümre üzerinden yaşanan yolsuzlukların, iltimasların despot anlayışın halk nezdinde yarattığı öfkedir. Tunus kısmen dışarıda tutulduğunda, Arap baharı Arap halkları nezdinde arzulanan bir değişimi yaratmadı ama Arap toplumları da bu taleplerinden kolay kolay vazgeçmeyecek." diye konuştu.

Tunus, Mısır, Libya, Yemen, Suriye Sudan, Cezayir ve Lübnan'ın ardından bu kez Irak'ta da halkın yönetimi protesto etmek üzere öfkeyle sokağa çıktığını anlatan Prof. Dr. Arpa, bu eylemler sırasında yaşanan kayıplarla ilgili bilgi verdi.

'Petrol zengini Irak günden güne kötüye gidiyor'

Prof. Dr. Arpa, genellikle mezhep ve ideolojik nedenlerle iç çatışmaların yaşandığı Irak'ta bu kez çok farklı kesimden insanların tek bir amaç için sokaklara çıktığını aktardı.

Prof. Dr. Arpa, Irak halkının özellikle Şii kesimi Saddam'ın değişmesiyle birlikte ülkenin zenginliklerinden daha fazla yararlanma, hak ettiği payı alma umuduna kapıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Ancak gelişmeler bu yönde olmamış ve yine iktidar etrafında oluşan bir zümre ülkenin kaynaklarını sömürmeye devam etmiştir. Zengin petrol yataklarına sahip olan ülkede durum değişmemiş ve halkın önemli bir kesimi yine zor şartlarda yaşam sürmeye devam etmiştir. Yolsuzluk, iltimas, adam kayırmalar had safhaya ulaşınca Irak halkı Sünnisi, Şiisi, Kürdü, Arap'ı ve Türkmen'i ile sokağa çıkmıştır.

Irak devleti, dünya petrol rezervlerinin önemli bir bölümüne sahiptir. 37 milyon nüfusu bulunan Irak'ın 2019 yılı bütçesi 112 milyar dolara ulaşmıştır. Tüm bu zengin petrol yataklarına ve devasa bütçesine karşın Iraklı gençlerin büyük bir bölümü işsiz ve herhangi bir gelirden yoksundur. Ülkenin altyapısı, kurumsal yapısı perişan vaziyettedir. Belediyecilik hizmetleri yok denilebilecek bir durumdadır. Ülke sahip olduğu bu mali imkanlarıyla gelişeceği yerde günden güne geriye gitmektedir."

'Irak'ta eylemler lidersiz devam ediyor'

Prof. Dr. Arpa, Irak'ta yönetimin halen enerji ve su sorununa bir çözüm üretmediğini ve bu durumun büyük umutlar besleyen halkta derin bir öfkenin ortaya çıkmasına yol açtığını anlattı.

Arap baharı yaşanan ülkelerin aksine Irak'ta gösterilerin lidersiz devam ettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Arpa, şöyle konuştu:

"Arap baharı yaşayan ülkelerin aksine Irak'ta başlayan sokak hareketlerinin lidersiz devam ettiğini, siyasi söylemlerden çok iş, aş ve hizmet eksenli taleplerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Yolsuzluklar yapıldığı söylemi tüm kesimler arasında yaygın bir şekilde dillendirilmektedir. Ancak tüm şayialara rağmen henüz kimse bu konuda bir hesaba çekilmemiştir. Bu tutumun faturası ise büyük oranda siyaset kurumuna çıkarılmıştır. Siyaset kurumunun bu konuda herhangi bir adım atmaması Şiisiyle Sünnisiyle tüm kesimleri sokağa dökmüştür. Gösteriler özellikle Şiilerin hakim olduğu Necef, Diyvaniyye, Zi'kar, Meysan gibi güney illerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır.

Diğer bazı ülkelerde yaşandığı gibi Irak'taki bu gösteriler de henüz belli bir liderliğe sahip değil. Göstericileri bir araya getiren yegane saik yolsuzluklara bulaştığı iddia edilen siyasi aktörlere duyulan tepkidir. Yönetimde pay sahibi olan siyasi partilerin bu gösterilere karşı sessiz kalmaları dikkat çekicidir. Gösterilerin en yaygın sloganı ülke servetinin adaletsiz dağılımıyla ilgilidir."

'ABD, BAE ve Suudi Arabistan'ın olaylardaki rolleri'

Prof. Dr. Arpa, İran üzerinde uluslararası bir baskı oluşturmaya çalışan Trump yönetiminin Irak'tan da İran politikasını revize etmesini istediğini ancak çoğu Şii ağırlıklı Irak hükümetinin buna yanaşmadığını ve son dönemlerde Amerika politikasıyla önemli oranda çeliştiğini ifade etti.

Irak'taki ABD varlığının tehlikeyle karşı karşıya geldiğine dikkati çeken Prof. Dr. Arpa, şu değerlendirmede bulundu:

"Bağdat içerisinde oluşturulan yüksek güvenlikli bölgede bulunan Amerika elçiliği son günlerde çeşitli saldırı girişimlerine maruz kalmıştır. Bu durumdan rahatsızlık duyan Trump'ın Amerika ekseninden uzaklaşmaya başlayan Abdulmehdi hükümetini gözden çıkarmış olması ihtimal dahilinde görülmektedir.

Bölgedeki çekişmenin taraflarından biri de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği Körfez koalisyonudur. Suudi yönetimi Irak'ı İran'dan uzaklaştırmak için çeşitli atraksiyonlar geliştirmektedir. Ancak bu çabanın gözle görülür bir sonuç elde edemediği müşahede edilmektedir. Körfez koalisyonunun da Irak hükümetine gözdağı vermeye ve el altından olayları yönlendirmeye çalıştığı değerlendirilmektedir."

'Sistani ve Mukteda es-Sadr'ın tutumu Abdulmehdi hükümetin akıbetini belirleyecek'

Protesto eylemlerini şiddet kullanarak bastırmaya çalışan Abdulmehdi hükümetinin Şii kesim üzerinde etkili olan Sistani ve Mukteda es-Sadr'a rağmen iktidarda kalma şansının çok düşük olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Arpa, şunları söyledi:

"Sistani ve Mukteda es-Sadr'ın tutumu Abdulmehdi hükümetin akıbetini belirlemede belirleyici olacaktır. Özellikle Sistani'nin tutumu gösterileri sona erdirme veya hükümeti istifaya zorlama etkisine sahip olacaktır. Abdulmehdi'nin istifa etmesi ülkeyi bir kaosa sürükleme tehlikesi barındırmaktadır. Çok parçalı olan Irak siyasetinin kendi arasında bir uzlaşmaya varması zor olacaktır.

AA