Burun kokuya çoktan alıştı gibi / İbrahim Kızar

Ağılların temizliği için iktidara gelenler burunları iyice kokuya alışınca, bekçiliğe soyunmaya başladılar. Yanlış yapıyorsunuz diyenlere ben iyi bir bekçiyim ağılın gerçek sahipleri gelirse benim yaptığım temizliği de yapmazlar kokudan ölürsünüz diye de korkutuyorlar.

Burun kokuya çoktan alıştı gibi / İbrahim Kızar

Köylerde yaşayanlar bilirler, köyde hemen hemen her ailenin hayvanları vardır. Bu hayvanların kışın kalması için ahırlar, yazın kalmaları için de ağıllar vardır. Bu ahırllar genelde evin alt katında olur, ağıllar ise evin avlusunun bir kenarın da olur ki, hayvanlar hırsız ve yabani hayvanlara karşı güvende olsun.

Genel de köylerden şehirlere kızlar gelin giderdi, nadir de olsa  şehirlerden köylere gelin gelen kızlarda olurdu. İşte köylere gelin gelen kızlar evin altında ki ahırda yada avludaki ağılda kalan hayvanların çıkardığı kokuya alışık olmadıklarından, onlara çok ağır gelir ve bu kokuyu gidermek için kolları sıvarlardı.

Çeşmeden, kuyudan bidon bidon su getirir, her sabah her tarafı yıkar siler süpürür ve kokuyu gidereceklerine inanırlardı. Kokunun kaynağının ağıl ve ahır olduğunu bilen evin büyükleri, yeni gelinin bu içten çabasına gülümser ama geline bir şey çaktırmazlardı. Nasıl olsa bir müddet sonra gelin kokuya alışacaktı, onun için yapma etme, kendini yorma, demenin alemi yoktu.

Gerçekten bir müddet sonra gelin diğer ev halkı gibi kokuya alışırdı kokuya alıştığını bilmez evi temizlediğini zan ederdi uzun zaman boyunca.....

Halkın sorunlarını çözmek üzere iktidara talip olan partiler de, halktan yetki alıp iktidara gelince, halk sorunlarının çözümünü onlardan beklemeye başlar.

Dayanılmaz kokunun kaynağı olan ahır ve ağılları ortadan kaldırmak üzere yetki alan siyasi partiler iktidara geldiklerinde, ahır ve ağıla her yaklaştıklarında ahır ve ağılların sahiplerinden cıyaklama sesleri çıkmaya başlar, iktidardaki parti kalıcı çözüm getirme cesaretini yitirir.

Ağır kokunun  kaynağına her yaklaştığında cıyaklama seslerinden bıkan iktidar isteyrek yada istemeyerek ahır ve ağıllara dokunmamak şartı ile onların etrafında dolaşma iznini koparır.

Artık pis kokunun kaynağı etrafında dolaşma izni olan iktidar partisi eline, yeni gelin gibi, temizlik malzemelerini almış hummalı bir çalışma içine girmiştir.

Halkın beklentisi ise kokunun kaynağının ortadan kaldırılması idi. Ne yazık ki bu beklenti artık beyhude bir beklenti olmuş gibi....

Son gelişmeler, yani suçsuz insanların bile bile hapislerde tutulması, daha önceki beyanların yüz seksen derece zıddının yapılması, zinanın serbest olduğu bir yerde, karşılıklı rıza ile, ailelerin de katılımı ile belli bir yaşın altında evlenen insanların hapislerde tutulması vs...... İktidarın burnunun yeni gelin gibi kokuya alıştığının delilidir.

Hiç mi iyi bir şey yapmadılar diyecek olanlara,  Allah var, yeni gelin gibi çok çabaladılar, sildiler süpürdüler tonlarca temizlik malzemesi harcadılar. Dönüp dolaştılar ahır ve ağılın sahibi ile anlaşarak pis kokunun, bilerek yada bilmeyerek, bir bekçisi olmayı kabul ettiler.

Benim gördüğüm bu, dönüp dolaşmak ahır ve ağıl bekçiliğne razı olmak ve gerçek sahiplerinden daha çok sahiplenmek, yanlış yapıyorsunuz diyenlere bak ben iyi bir bekçiyim, ben merhametliyim eğer ahır ve ağılın gerçek sahipleri gelirse onlar benim yaptığım temizliği de yapmazlar kokudan ölürsünüz diye korkutmak..... siz ne görüyorsunuz .....

Allah'a emanet olun

İbrahim Kızar / Habernas