Değer üretmek / İbrahim Kızar

Ümmet coğrafyasından alimlerin bir araya gelerek, ümmetin yerel ve genel problemlerini konuşarak çözüm önerileri sunması önemli bir durumdur. Başka bir deyişle değer üretmektir.

Değer üretmek / İbrahim Kızar

Şu dünya hayatında, imtihan serüveninde, toplumun yararına, insanlığın yararına bir şeyler üretebilmek, maddi yada manevi yönden olsun topluma katkıda bulunmak her kişinin hedefi olmasa da er kişilerin hedefi ve işidir.

Toplumun sorunlarını dert edinmek, mensubu bulunduğu kavmin sorunlarına çare olmaya çalışmak, bir parçası olduğu ümmetin sorunlarının verdiği acıyı hissederek çözüm arayışına girmek, karınca kararınca bir şeyler yapmak kolay bir iş olmasa gerek.

Vatanın bölünmüş, uzun zaman varlığın inkar edilmiş, devlet gibi bir zırh ve imkandan mahrum olduğun halde, değer üretmeye çalışıyorsan elbet ve elbet bir çok yerden tepkiler gelecektir.

Ümmet coğrafyasının bir çok yerinden alimler gelecek, hem kavminin yaşadığı sorunları dillendirecek, hem ümmetin on yıllardır kanayan yaralarını gözler önüne serecek, hem de kaçanları (emperyalist işgalcileri ) kovalayanları (Afgan halkı) kürsüye çıkarıp konuşma imkanı vereceksin ve tepki gelmeyecek.....

Ümmet coğrafyasından alimlerin bir araya gelerek, ümmetin yerel ve genel problemlerini konuşarak çözüm önerileri sunması önemli bir durumdur. Başka bir deyişle değer üretmektir.

Değer üretmeye çalışırken sevinenlerin olması ne kadar doğal ise, sevinmeyenlerin, engel olmaya çalışanların, fırsat bulsalar pişmiş aşa su katmaya çalışanlarında olması da normal bir durumdur.

Hiç şüphe yok ki herkes tiynetine, huyuna ve karekterine göre bir tavır ortaya koyacak ve iş yapacaktır.

Selim akıl sahipleri, ümmetin önderleri olan alimlerin buluşmasını ümmet adına sevindirici bulup hüsnü zan ile bakacak ve üretilen değerin bir sonraki aşama için önemli bir adım olduğunu  görecek ve muvaffakiyet için dua ve niyazda bulunacaktır. Bunlar değer üreten kazanın üzerinde meydana gelen azıcık köpük yada azıcık çer çöpe takılmazlar. Değerli maden üretiminde üste bazen köpük bazen de çer çöpün çıktığını bilirler. Çer ve çöpün varlığı üretilen değeri, üretilen madenin değerini düşürmez.

Bazıları ise işe yaramadıkları gibi, işleri güçleri de yapılan işlere kusur aramaktır. Taneyi görmez de çöpüne takılırlar, madeni görmez, görmek istemez ama üste çıkan azıcık köpüğü, yada azıcık çöpe teleskop ile bakar ve ortalığı bulandırmaya çalışırlar. Bunlar boş kişilerdir, kendilerini önemli görürler, benlikleri onları esir almış, bazı hastalıkları onların ruh sağlığını bozmuştur. Çırpındıkça batmışlar da farkında değillerdir. Bunlar boş kişlerdir ne köy ne de kasaba olurlar.

Bazılıları ise düşmandır yapılan işin farkındadırlar, üretilen değeri iyibilirler. Üretilen değere düşmandırlar. Varlık gayeleri üretilen değerlere, ümmetin değerlerine düşmalıktır. Alimlerin birliği, ümmetin birlik fikri onların uykularını kaçırmaktadır.

Evet İttihadı Ulema’nın geçen günlerde ümmetin coğrafyasından alimlerin katılımı ile yedincisi yapılan toplantısından bahs ediyoruz. Biz üretilen değerin farkında olanlardınız. Köpüğe ve çöpe takılarak moralimizi bozmadık.

Bir zamanlar ümmetin birliğini sağlamış ve Kudüsü bir asra yakın süren esaretten azad eden, mensubu olduğumuz ümmetin evlatlarının ferasetine, ileri görüşlüğüne hayran olup iftihar etmemek elde değil.

Allaha emanet olun

İbrahim Kızar / Habernas