Yaramazın tekisin / İbrahim Kızar

Malum olduğu üzere kırk yıla yakındır Kürdistan topraklarını kana bulayan bir örgüt var. Kürdistan kökenli hemen her fikir ve düşünceden yapıları, cemaat ve örgütleri rakip, düşman ve imha edilmesi gereken bir hedef gören bu malum örgütün, Kürt olmayan örgütler ile iyi geçinmesi ve işbirliğ yapmasıdır.

Yaramazın tekisin / İbrahim Kızar

Yürüyen Kur'an olan son Nebinin Ümetinden olma iddiasında olan herkes gibi, Kur'an-ı Kerim'den elimizden geldiğince istifade etmeye çalışıyor ve ahlakımızı Kur'an'a ve yürüyen Kur'an'a uygun hale getirme gayretinde bulunuyoruz.

Kur'an-ı Kerim'in Kassas Süresini okurken ilk önce Hz. Musa'nın şidetli yumruğu ve yere yıkılan düşman dikkatimi çekmişti. Bir peygamber, yumruğun şiddeti,  düşman kavimden yere yığılan bir adam ve mahkumiyet yada hicret hayatının başlangıcı, dikkat çekmez mi.

Daha sonra ise kendi kavminden olsa dahi ikinci bir sefer, başka birisi ile kavgaya tutuşan bir adama söylediği sözdür. "Sen kavgacı birisin, yaramazın tekisin, sen bir serserisin". Öyle ya bir haklı, iki haklı üçüncü seferinde haklı olamazsın, sende var bir yamukluk ki bir çok kişi ile kavga ediyorsun.

İşte bu kıssa da benim hayat düsturlarımdandır. Bir tartışma yada bir konuda kendimi haklı görsemde, ikincisinde Hz. Musa'nın bu kıssasını hatırlar ve kendimi bir yoklarım.

Her kesin bildiği bir kıssayı niye anlattım.

Malum olduğu üzere kırk yıla yakındır Kürdistan topraklarını kana bulayan bir örgüt var. Kavga yada savaşa tutuşmadığı, imha ve yok etmeye uğraşmadığı, aleyhinde propaganda yapmadığı, işbirlikçi ve hain ilan etmediği  hiç bir Kürd heraketi kalmamışken, daima kendisinin haklı olduğunu iddia eden bir örgüt. Herkes suçlu kendisi haklı, herkes hain işbirlikçi kendisi dogru ve temiz.......

İşin dikkat celb eden bir yönü ise Kürdistan kökenli hemen her fikir ve düşünceden hareket, cemaat ve örgütleri rakip, düşman ve imha edilmesi gereken bir hedef gören bu malum örgütün, Kürt olmayan örgütler ile iyi geçinmesi ve işbirliğ yapmasıdır.

Son  kavga, son savaş, son  tehdit, son yüzsüzlük ise, halkı için yüreği yanan herkesin açık yada gizli bir sempati beslediği, dünya tarafından federal statüsü kabul gören, komşu ülkelerin (Türkiye-İran) bile kabul ettiği, Irak anayasasında yeri olan Irak Kürdistanı'na karşı yaptıklarıdır. Köylerini işgal et, köylüden haraç topla, petrol boru hattını patlat, devlet memurunu öldür, yola mayın döşe, peşmergeye silah doğrult .....

Kürdistan Bölgesi hükümeti bu malum örgüte karşı gereken cevabı verir mi vermez mi göreceğiz. Geçmiş bize, bu örgütün iyilikten anlamadığı, yüz bulduğunda astarı zorla almaya çalıştığını defalarca göstermiştir dolayısı ile direk olarak gerekli cevabı acil ve elzemdir.

Kürdistan kökenli tüm örgüt, cemaat ve partilerin, siyasetçi ve akademisyenlerin kanaat önderleri ve söz sahibi herkesin ise, artık bu malum örgüte, aynen Hazreti Musa'nın dediği gibi yüksek bir sada ile  sen yaramazın, serserinin, bağinin, kavgacının birisin demesi  gerekmektedir.

Netice itibarı ile hem Kürdistan Federal Bölgesi gerekli cevabı vermeli, hemde Kürdistan kökenli tüm yapılar gerekli tavrı yüksek bir sada ile dile getirmeli ve bugün tekel olmaktan çıkmış basın yayın organları  gerçekleri yazmalıdır. Bunlar yapılmadığı  takdirde malum örgüt kırk yıllık nakaratları tekrar edecek, bayat iddialarla Kürdlerin kanını heder edecek ve dünya çapında federal konumu kabul gören bir kazanımı yok etmeye çalışacaktır.

Gerekli tepkiyi görür ise kuyruğunu bacakları arasına kısacak, gün geçtikçe güç kaybedecek, Kürt gençlerinin kanı boşu boşuna heder olmayacaktır.

Gönlümüz ise Kürd gençlerinin kanlarının heder olmamasından yanadır. Bir yaramaz, bir serseri, bir baği ve bir kavgacı örgütten dolayı analar ağlamasın diyoruz.

Allaha emanet olun

İbrahim Kızar / Habernas