Kürdistan / Abdullah Öncel

İstibdat ve zülüm mahkemeleri ile binlercesini  katledip, dar ağaçlarında sallandırdığınız kavmin adı Kürd, yaşadığı coğrafya ise Kürdistandır.

Kürdistan / Abdullah Öncel

Bazı şeyler vardır insanın içine dert olur, bir şekilde söylemez ise, dile getirmez ise, yazmaz ise olmaz. İşte bu satırların yazarı da uzun zamandır çoğu şeyleri içine atmaktan vazgeçmiştir. İçine atıp dert edinmekten ise söylemeyi icab ediyorsa yazmayı tercih etmiştir. Bazen zamanında,  bazen geç de olsa söylemeyi yada yazmayı tercih etmiştir.

İşte bu vakalardan biri geçtiğimiz günlerde biri (adamın biri değil sadece biri), geçmişi Kürtlere karşı katliamalarla dolu bir parti başkanı şöyle demiş "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?"

Neden adam demediğimi anladınız değilmi. Adam deyip  Adam yerine koysam ayıp etmiş olurdum değilmi.?

Baştan belirtelim ki kimse yanlış anlamasın ırkçılık belasını her hatırladığımda aklıma iki mesele gelir. Bunların ilki aslı ateş olan Şeytanın topraktan olan Hz. Ademi hor görüp secde etmemesi diğeri ise sırf Hazreti Harun'un neslinden değil diye Yahudilerin Hazreti Muhammed (S.A.V)'i inkar etmeleri. Bundan dolayı ırkçı değiliz ve yazdıklarımın ırkçılık ile bir alakası yoktur.

Şimdi;

İstediğniz kadar rahatsız olun Kürdlerin binlerce yıldır yaşadığı coğrafyanın adı, Kürdlere aidiyeti tescil eden bir isim olarak Kürdistandır.

Müminler Ancak kardeştir kaidesince Müslüman bildiği kavimler tarafından ülkesi parça parça edilen Kürdlerin yaşadığı coğrafyanın adı Kürdistandır.

İttihat ve Terakki zihniyetinin önce Şark Vilayetleri daha sonra Dogu ve Güneydoğu dediği coğrafyanın ismi dünde Kürdistan idi bu gün de Kürdistandır.

İttihat ve Terakki zihniyetinin devlet olmuş halinin katliamlar ile yok etmey çalıştığı kavmin adı Kürd yaşadığı coğrafya ise Kürdistandır.

Diyari Bekir kürdistandır, Dersim Kürdistandır, Bingöl  Kürdistandır, Gelye Zila Kürdistandır.

İstibdat, zülüm mahkemeleri ile binlercesini  katledip, dar ağaçlarında sallandırdığınız kavmin adı Kürd yaşadığı ülke, coğrafya ise Kürdistandır.

İttihat ve Terakki zihniyetinin dünkü ve bu günkü temsilcilerinin dilini yasakladığı, varlığını inkar ettiği ve zorla topraklarına çöreklendiği halkın adı Kürd Vatanı, coğrafyası, Ülkesi ise Kürdistandır.

Dara düşünce kardeş dediğiniz  ve hep bana Rabbena diyerek hiç bir hak tanımadığınız kavmin adı Kürd vatanı ise Kürdistandır.  

Yapılan bütün imha, sindirme ve yok etme hamlelerine rağmen aslını, dilini ve coğrafyasını koruyan kavmin adı Kürd  coğrafyası ise Kürdistandır.

Kavminin, halkının menfaati söz konusu olunca, kavmi, halkı zarar görmesin diye gözünü kırpmadan dar ağaçlarına giden alnı secdeli önderlere sahip kavmin adı Kürd yaşadığı coğrafya ise Kürdistandır.(Ne yazık ki her kavimden olduğu gibi Kürdlerinde bir Dehhakı var).

Uydurduğunuz Şark Vilayetleri gitti, Doğu ve Güneydoğu da gidecek ve her şey aslına döndüğü gibi bu coğrafya asıl ismi olan Kürdistan ismine rücu edecektir. İstemez olsanız bile, hoşunuza gitmese bile böyle olacak.

Kürdistan, yiğitliğin, cömertliğin, misafirperliğin diyarı sensin. Akarsuların çok dağların yüksek, ovaların bereketlidir.

Kürdistan, bağrında Peygamberlerin, Sahabelerin ile salih zatların yattığı bir mübarek coğrafyasın

Biz seni seviyoruz varsın biri sadece, bakın adamın biri değil, sadece bir senin ismini duymaktan hoşlanmasın ve güzel ismini o ağzına almasın.

Şimdilik bu kadar yeter.

Selametle kalın.

Abdullah Öncel