İmam Zeynul Abidin ve Sahife-i Seccadiyesi / Mücahid Haksever

İmam Zeynul Abidin (RA)’ın “Sahife-i Seccadiye”si dua ve münacatlarını içeren bir dua kitabıdır. Bu eser, aynı zamanda İmam Ali Zeynelabidin`in, hayatın maddî ve manevî her cephesiyle ilgili görüş ve kanaatlerine ilişkin bilgiler ihtiva etmektedir.

İmam Zeynul Abidin ve Sahife-i Seccadiyesi / Mücahid Haksever

Lanetli Yezid’in direktifiyle gerçekleştirilen Kerbela katliamından kurtulan tek erkek, çadırda hasta olarak yatan İmam Hüseyin’in (RA) oğlu Ali’dir. Yani Peygamber efendimiz (as)’ın ikinci nesil, Hz. Fatıma ve Hz. Ali (RA)’ın birinci nesil torunu. Aynı zamanda hem İmam Hüseyin (RA) zürriyetinin, hem de manevi mirasının O’nunla devam ettiği kişisidir.

Ali bin Hüseyin (RA)’ın iki meşhur lakabı vardır. Bunlar “Zeynul Abidin” ve “Seccad”dır. Zeynül Abidin, abidlerin yani Allah’a ibadet edenlerin süsü; Seccad ise, فعّال kalıbında mübalağa sığasıyla Allah’a çokça secde eden demektir. Bu lakapların İmam Zeynul Abidin (RA)’a verilmesinin nedeni ise O’nun ibadete olan aşırı düşkünlüğü, vaktinin büyük bir bölümünü ibadet ve duada geçirmesindendir. Imam Zeynul Abidin (RA)’ın bu, uzun ibadet ve dua zamanında yapmış olduğu meşhur duaları vardır. Bu dualar O’nun ismiyle anılmaktadır. Imam Zeynul Abidin (RA)’ın duaları, tıpkı O’nun dedesi Hz. Ali’ye Peygamber efendimiz (sav) tarafından öğretildiği rivayet edilen “Cevşen” duası gibi, bir kitapta toplanmış ve bu kitaba da onun ismi verilmiştir. Bu dua kitabının adı “Sahife-i Seccadiye”dir. Yani İmam Seccad’ın sahifesidir. Ben bugün bu kitabı tanıyanlara tekrar bir hatırlatma ve bu kitabı tanımayan kardeşlerimize de bu kitabı tanıtmak istiyorum.

Imam Zeynul Abidin (RA)’ın “Sahife-i Seccadiye”si dua ve münacatlarını içeren bir dua kitabıdır. Sahife-i Seccadiye’de, 54 dua blunmaktadır. Sahife-i Seccadi’yenin en meşhur duası “Mekarimu’l-Ahlak” duasıdır. Bu eser, bir duâ kitabıdır. Ancak, aynı zamanda İmam Ali Zeynelabidin`in, hayatın maddî ve manevî her cephesiyle ilgili görüş ve kanaatlerine ilişkin bilgiler ihtiva etmektedir. Yüce Allah ve sıfatları hakkında bilgi, Allah`a karşı hamd ve şükür görevinin yerine getirilmesi, dünyanın mahiyeti, dünya malı ve zenginlik, ibadet hayatı, anne baba ve çocuklara karşı görevler, şeytana karşı alınacak tavır, günah ve tövbe, hayat ve ölüm, Cennet ve Cehennem, amel defteri ve hesap, kul hakkı, güzel ve kötü ahlak vs. ile ilgili görüşlerini güzelce yansıtmaktadır. Eserin lafızlarının güzelliği, manalarının etkinliği, içeriğinin yüceliği, Allah`a karşı türlü ifadelerle tezellülün dile getirilişi, medh ü senada bulunulması, af ve kereminin dilenmesi, yalvarılıp yakarılması vs. onun gerçek kaynağına en güzel işarettir. Bu yönleriyle Ehl-i Beyt ilminin en özlü ve kapsamlı kaynağıdır. Bu inci ancak o deryadan, bu cevher o madenden ve bu meyve o bahçeden çıkabilirdi. Dualarda sık aralıklarla Hz. Peygamber (sav) ve Ehl-i Beyt`ine salavat getirilir; yani rahmet okunur. Bunun hikmeti, Hz. Peygamber`in (sav) duayı, teşekkürü fazlasıyla hak etmesi hasebiyle salâvâtın makbul bir dua olması, dolayısıyla ardından yapılan diğer duaların da kabulüne vesile olmasıdır. (1) İngilizce, Fransızca, Farsça, Urduca, İspanyolca, Bosna’ca, Arnavutça, Tamilce gibi birçok dile çevirilen eser Nesil Yayınları tarafından da Türkçe’ye çevrilmiştir.

Bu dua kitabını okuduğunda kişi, ağza alınan tatlı bir gıda gibi, insanın ruhunun derinliklerinde güzel bir tad alıyor. Ben bu dua kitabını her gün okumaya çalışıyorum. Bu dua kitabını okuduğumda içimin ferahladığını hissediyorum. Bu güzel dua kitabını sizlerle de paylaşmak istedim. Bununla beraber kardeşlerime tavsiye edebileceğim diğer dua kitapları, Üstad Bediüzzeman hazretlerinin yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği, Cevşen, Kenzul Arş ve Celcelutiye dualarıdır.

Rabbim bizleri Resulullah’ın ve O’nun ehlibeytinin yolundan gidenlerden eylesin. Bizleri de onlarla haşretsin. Satırlarıma bu dua kitabından bir bölümle son veriyoru. Bir dahaki yazımızda buluşuncaya dek Allah’a emanet olun dualarınızı bekliyorum.

“Allah’ım, üzüldüğüm zaman hazırlığım sensin; mahrum edildiğim zaman ihsanını umacağım sensin; gamlanıp kederlendiğim zaman imdada çağıracağım sensin. Kaybedilenin yerini dolduracak; bozulanı düzeltecek ve hoşlanmadığını değiştirecek olan, senin yanındadır. O halde, beladan önce afiyet, istemeden önce zenginlik, sapıklıktan önce hidayet nimetiyle minnet et bana.”

1-https://www.kitapyurdu.com/kitap/sahifei-seccadiye-ve-turkce-aciklamasi/131300.html

Mücahid Haksever / Habernas