İtalyan Müslümanlar mescitlerin kapatılması yasasına tepkili

İtalya’da pasajların içindeki namaz kılma yerlerinin kapatılmasına ilişkin yasa tasarısının ulusal parlamento temsilcileri tarafından onaylanması ve yasanın Senatoya gönderilmesi İtalyan Müslümanları tarafından anayasaya aykırı olarak nitelendirildi.

İtalyan Müslümanlar mescitlerin kapatılması yasasına tepkili

Kahire 24 sitesinin haberine göre, İtalya’da izinsiz olarak pasajlarda, depolarda ve grajlarda bulunan namaz kılma yerlerinin kapatılmasına ilişkin yasanın onaylanması Müslümanlarda endişe ve korku yarattı. Onaylanan yasa birkaç gün içinde senatoda incelenecek.

İtalyan Müslümanlar, hükümetin onayladığı yeni İslam karşıtı yasa taslağını yasa dışı ve ayrımcı olarak nitelendirdi.

Yasa taslağı Senato’da onaylanırsa uygulamaya geçecek bu da farklı yerlerde kurulan namaz kılma yerlerinin kapatılmasına yol açacak.

Yeni yasa taslağını savunanlar bu tedbirlerin camilere karşı alınmadığını aksine başka amaçlarla yapılmış binalarda ibadethane oluşturmanın önüne geçmek olduğunu dile getirdiler.

İtalyan Müslümanlar ise, kapılarını hem Müslümanlara hem de gayrimüslimlere açık olan ve İslam dinini öğreten bu mekanların kapatılmasından derin endişe duyuyor.

İtalyan Anayasası’nın 19. maddesi şöyle diyor: Herkes, bireysel veya grup halinde, dini inançlarını her şekilde yayma ve ibadetlerini, adaba aykırı olmadığı sürece, gizli veya açık olarak yapma hak ve özgürlüğüne sahiptir.

İtalya’daki İslami kuruluşlar, bu yasayı öne sürerek dini faaliyetlerini ve ibadethanelerini kısıtlayan herhangi bir yasaya karşı yargı merkezlerinde dava açacaklarını açıkladı.