Taliban öncesi Afganistan’ın BM büyükelçisi BM Genel Kurul’a hitabından vazgeçti

Afganistan'daki eski rejimin BM büyükelçisi Genel Kuru'la hitaptan vazgeçti

Taliban öncesi Afganistan’ın BM büyükelçisi BM Genel Kurul’a hitabından vazgeçti

Afganistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçisi, Taliban’ın temsil talebinin ardından BM Genel Kurul’a hitabından vazgeçti.