'Bu idamların gerçekleşecek olması büyük bir zulüm ve katliamdır'

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadaği, Suudi rejiminin 3 âlimi idam etme kararı hakkında "Bu idamların gerçekleşecek olması, âlimlere ve insanlara karşı yapılmış büyük bir zulüm ve büyük bir katliamdır." dedi.

'Bu idamların gerçekleşecek olması büyük bir zulüm ve katliamdır'

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Karadaği, Suudi rejiminin 3 âlimi idam etme kararına tepki gösterdi. Karadaği, "Âlimleri hapsetmek zulümdür, zulüm ise cezasız kalmaz. Allah (celle celaluhu) zulmün cezasını sadece erteler. Bu idamların gerçekleşecek olması, âlimlere ve insanlara karşı yapılmış büyük bir zulüm ve büyük bir katliamdır." ifadelerini kullandı.

"Birkaç gün önce İslam dünyasında tanınan üç büyük ve değerli âlimin Suudi yönetimi tarafından idam edileceğini derin bir üzüntüyle duydum. Bu âlimler; Doktor Selman el-Avde, Doktor Avad el-Karni ve Doktor Ali el-Omari'dir." diyen Karadaği, "Rabbim kendilerini korusun ve onları bu musibetten kurtarsın. Bu âlimler İslam dünyasında ılımlı ve mutedil görüşleriyle tanınmaktadırlar. Şüphesiz gençlere mutedil İslam anlayışını aşılayan ve gençleri ifrat ve tefritin pençelerinden kurtaran bu âlimlerdir. Bugün ise bütün yaptıklarına rağmen mutedil ve etkili fikirlerine rağmen bu âlimlerin idam edileceklerini duyuyoruz. Allah'u Ekber." Şeklinde konuştu.

"Kim bir mü'mini kasten öldürürse cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir"

Konuşmasında, "Onlar mü'minlere ancak mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı." (Buruç-8) ayetini hatırlatan Karadaği, "Bu idamların gerçekleşmesi âlimlere ve insanlara karşı yapılmış büyük bir zulüm ve büyük bir katliamdır. Fakat Allah'ın izniyle bu idamların gerçekleşmeyeceğini umut ediyoruz. Bu büyük bir zulümdür. Allah (celle celaluhu) sıradan bir insanı öldürme hakkında şöyle buyurmaktadır: 'Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse sanki bütün insanları öldürmüştür." (Maide-32) Diğer bir ayette, 'Kim bir mü'mini kasten öldürürse cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır," (Nisa-93) Sıradan bir insanı öldürmek bu şekilde ise, büyük ve Rabbani âlimleri öldürmeyi varın siz düşünün. Bu nedenle vicdan sahibi, inanç sahibi, merhamet duygusu taşıyan ve içinde Allah korkusu olan bütün insanları bu âlimleri kurtarma noktasında bir şeyler yapmaya davet ediyoruz. Sadece idam kararının kaldırılmasını değil, bu âlimlerin tamamen serbest bırakılmasını Suudi Arabistan hükümetinden talep ediyoruz." diye konuştu.

"Âlimleri hapsetmek zulümdür, zulüm ise cezasız kalmaz"

"Âlimleri hapsetmek zulümdür, zulüm ise cezasız kalmaz. Allah (celle celaluhu) zulmün cezasını sadece erteler. Kesinlikle ihmal etmez. Biz buna iman ediyoruz." diyen Karadaği, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Âlimleri ve düşünürleriyle bütün İslam âlemini yekvücut olarak bu idamlara karşı durmaya davet ediyoruz. Kıymetli âlimlerimizin ve hayırsever insanların konsolosluklar ve BM önünde yasal oturma eylemleri ve protestolar yaparak âlimlere karşı yapılan bu katliamı durdurmak için, üstlerine düşeni yapmalarını talep ediyoruz. Ayrıca bütün kesimleri ve oluşumlarıyla Suudi Arabistan halkından bu idamları durdurmalarını talep ediyoruz. Ve inanıyorum ki bu idamlar Allah'ın izniyle gerçekleşmeyecektir. Çünkü Suudi Arabistan, sınırları içerisinde Mekke ve Medine gibi iki Haremeyn'i barındırmasıyla bereketli topraklar olarak kabul edilir. Allah (cc) sizleri korusun."

Konuşmasında, "Kardeşlerim! Bu katliam karşısında yekvücut olarak durun." Tavsiyesinde de bulunan Karadaği, "Vallahi eğer bu idamlar gerçekleşirse, İslam dünyasında büyük bir insanlık faciası gerçekleşmiş olur. Yüce Allah'tan bu âlimleri korumasını, İslam ve Müslümanlar için hayır ve iyilik dileyen liderleri muvaffak kılmasını, bizim ve âlimlerimizin dua ve yalvarışlarına icabet etmesini niyaz ediyorum." dedi.

İLKHA