Uluslararası Müslüman Alimler Birliği: Müslümanlar askeri ittifak oluşturmalı

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği, "Gazze'deki kardeşlerini her türlü askeri, mali ve diplomatik güçle ve katı ve net bir siyasi duruşla desteklemek, bugün Arap ve Müslüman yöneticilerin meşru görevidir." dedi.

Uluslararası Müslüman Alimler Birliği: Müslümanlar askeri ittifak oluşturmalı

Birliğin İçtihat ve Fetva Komitesi, bir basın açıklaması yaparak Gazze'nin niçin ve nasıl desteklenmesi gerektiğine dair bir bildiri yayımladı.

"Gazze ve Filistin halkına destek olmak başta Filistinliler olmak üzere her Müslüman için bir görevdir"

Gerçeğin açıklanması, görevin yerine getirilmesi, mazlumlara ve saldırıya uğrayanlara destek olmak ve görüş netliği eksikliği konusunda bazı insanların kafasını karıştıran şeyin ne olduğunu göstermek için bazı şeylerin ortaya konulması gerektiğine dikkat çekilen bildiride şu maddeler sıralandı:

"Birincisi: Gazze ve Filistin halkının yaptığı, kendilerine farz olan meşru bir cihattır. Gaspçı Siyonist yapılanmanın işgal ettiği ve 1948'den önceki toprakları özgürleştirmek, İslam toprakları üzerindeki işgale son vermek ilk olarak Filistin halkının görevidir. Bu fetva, İslam dünyasındaki fetva kurumları tarafından daha önce de beyan edilmiştir.

İkincisi: Gazze ve Filistin halkına destek olmak, kadın-erkek, genç-yaşlı, idareci-yönetici, İslam ehli için her birinin durumuna ve yeteneğine göre yasal bir görevdir. İslam kardeşliğini esas alan, adaletsizliği reddeden, canıyla, parasıyla, sözüyle, gösterisiyle, siyasi duruşuyla ve diğer yollarla her türlü yolla hakikati desteklemelidir. Cenab-ı Hakk, "Hafif olsun, ağır olsun, sefere çıkın, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır" [Tevbe: 41]. Diye buyuruyor.

"Müslümanlar askeri ittifak oluşturmalı"

Üçüncüsü - Şeriat hükmüne göre haksızlığa yardım etmek adaletsizliktir ve hakikate yardım etmek ise ödüllendirilen bir durumdur. Bazı Batılı ülkelerin işgalci siyonist oluşumu mali ve askeri güç, istihbarat ve lojistik destekle desteklediği tüm dünya tarafından biliniyor. Onlar saldırı, haksızlık ve günaha ortak oldukları için Müslümanlara da; bölgenin güvenliğini koruyacak, zulüm ve saldırıyı uzaklaştıracak bir askeri ittifak oluşturulması farzdır.

Mücahidler zekatla desteklenmeli

Dördüncüsü: Gazze halkının bugün yaptığı şey Allah rızası için cihaddır ve onlar zekata layıktır, o halde kim vakti varsa parasının zekatını verecek olanın onlara vermesi gerekir ve onlara da zekat verilmesini hızlandırmak caizdir.

Medya desteği şarttır

Beşincisi: Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize destek olmak her Müslüman için farzdır ve bunlardan en önemlilerinden biri de medya desteğidir. Davayı desteklemek için her söz, rapor veya belge meşru bir gereklilik olarak kabul edilir ve bu da kanıtlanmıştır.

"Gazze'deki kardeşlerini desteklemek Arap ve Müslüman yöneticilerin hukuki görevidir"

Altıncısı: Gazze'deki kardeşlerini her türlü askeri, mali ve diplomatik güçle, katı ve net bir siyasi duruşla desteklemek, bugün Arap ve Müslüman yöneticilerin hukuki görevidir. Ayrıca bazılarının yaptığı gibi siyonist düşmanı da boykot etmeli ve tecrit etmelidirler. Yardımın kendilerine ulaşmasını engellemek veya hastalarının tedavi görmesini engellemek de onlara yasaktır. Bu, Allah düşmanlarına, İslam topraklarını işgal eden saldırganlara ve işgalcilere sadakat ve destek sayılır.

"İşgalcilerle normalleşme haramdır"

Yedinci: İşgalci Siyonist oluşumla her türlü şekil ve tezahürüyle normalleşme haramdır. Müslümanlara karşı kâfirlerle dostluk ve yardımlaşmanın yasaklanmasının yanı sıra, mazlumlara yardım etmemek de en büyük günahlardandır.

"Her türlü boykot Şeriat hukukuna göre zorunludur"

Sekizinci: Müslümanlar, yöneticiler ve halklar, Gazze'nin mazlumlarına karşı savaşında siyonist varlığı ve ona destek verenleri ve ona yardım edenleri boykot etmelidir. Ekonomik, kültürel ve bilimsel bir boykot. Her türlü boykot Şeriat hukukuna göre zorunludur.

Duanın önemi

Dokuzuncu: İçtihad ve Fetva Komitesi Müslümanlara, Cenab-ı Allah'ın mücahitlere zafer vermesi ve gaspçı saldırganları yok etmesi için toplu ve sessiz dualarda, toplu ve bireysel dualarda Kunut'un arzu edilirliğini hatırlatır.

"Gazze halkının yerinden edilmesine karşı İslam ülkelerinin ve yöneticilerinin karşı durması gerekir"

Onuncu: Komite, Gazze halkının topraklarından ve evlerinden sürülmesine karşı uyarıda bulunuyor, bunun İslam hukuku ve uluslararası kanun ve sözleşmelerdeki en büyük suçlardan biri olduğunu ve bu menfur suça katılmanın yasak olduğunu vurguluyor. Her şekilde ve her bayrak altında bu hain komploya karşı çıkmak İslam ülkelerinin ve yöneticilerinin hukuki görevidir.

Gazze'de destek çıkan ilim kurumlarına övgü

Onbirinci - İçtihat ve Fetva Komitesi, Gazze'deki kardeşlerimize destek vermek konusunda meşru görevini yerine getiren ilim kurumlarına, Ezher El-Şerif'e ise onurlu konumundan dolayı içten teşekkürlerini sunar. Filistin davasına katkıda bulunan, destek veren halklardan, yöneticilere kadar herkese teşekkür ederiz ve Gazze halkına yönelik acımasız saldırganlığa karşı tepkilerini ve öfkelerini ifade eden ılımlı Yahudiler de dahil olmak üzere dünyanın özgür insanlarının Siyonist karşıtı duruşlarını takdir ediyoruz." (İLKHA)