Ölçülü olmak / Ahmet Rençber

Ölçü kişinin nefsine hakim olmasıdır. Ölçülü olmak düşünerek hareket etmektir. Ölçülü olmak dünyevi arzu ve istekleri kontrol etmek demektir. Ölçülü olmak vasat olmak demektir. Ölçülü olmak bütün benliklerden vaz geçmek demektir. Sakın ölçüleri kaçırmayalım.

Ölçülü olmak / Ahmet Rençber

Yaşadığımız çağın sorunların üstesinden gelebilmek için ölçülü olmak lazım. Muhtemelen hepimizin de zaman zaman bazı sorunlar, sıkıntılar, hatta aşılması zor olan çıkmazlar yaşadığımız olmuştur. Bu gibi çıkmazlarla karşı karşıya kalacağımız olasılığı kuvvetli olan sorunlar karşısında ezilmeden daha sonradan pişmanlık duymamak için ölçülü bir hayatımızın olması lazım. Yoksa bu çağın sorunları ile baş etmek pekte de o kadar kolay bir  iş olacağını sanmıyorum. Bu acımasız hayatın sorunları karşısında nice insanların ezilip toz olup toplumda ne hallere düştüklerine şahit oluyoruz. Dolayısıyla kainatı ve insanı yaratan Allah’tır. İnsanlara yaşam ve yaşamı boyunca insanlara yol ve öneriler göstermiş ve yaratmış olduğu insana irade vermiştir. Bu iradeyi veren Allah insanın karşılaşacağı sorun ve problemleri bildiği için o sorunlar ile nasıl mücadele edeceğinin yolunu da bizler göstermiştir. Bakınız Rabbimiz bizlere neler tavsiye ediyor; yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz. Zira Allah israf edenleri sevmez. (Araf 31) Rabbimiz ne güzel ölçü vermiştir bizlere.

Bakmaz mısınız bu evrendeki olup bitenlere? Bir bakın düşünün tefekkür edin eksik bir şey bulabilecek misiniz?  Varmı ölçüsüz bir şey?  Bu evrende dengesiz bir şey var mı? Güneşin her gün doğudan doğup batıdan batıyor olması, gece gündüzü takip etmesi bir saniye bile erken  yada geç doğması güneşin bu dünyanın bir saniye içinde yok olmak demektir. Bu da Allah’ın  koymuş olduğu ölçüsü dahilinde olduğunun göstergesi değilmidir? Yine Rabbimiz bir başka ayet-i kerimde şunları söylüyor; 'Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın, yoksa gazabıma uğrarsınız; kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir.' (Taha 81) Peki ölçü nedir? Sorusuna gelirsek kimine göre ölçü her şeyin doğrusunu yanlıştan ayırmaktır. Bir başkasına göre güzeli çirkinden ayırmaktır. Buna benzer bir çok tarif bulabilirsiniz. Kısacası ölçü Allah’ın hayatımızı kolaylaştırmak için belirlemiş olduğu bir ölçüdür. Bize düşen ise bu ölçüye ve Allah’ın belirlediği ölçülerdir. Gelin bu ölçüyü dikkate almayan insanlara bir göz atalım. Malumunuz bu çağ bilim ve teknoloji açısında zirveye ulaşmış durumda şu an. O kadar ki bilim ve teknolojinin getirmiş olduğu yeniliklere baktığınızda insanın aklı almıyor, tüm bunların karşısında yapılan bu tespitlere hak vermemek elde değil. Ayni şekilde bilim ve ekonominin geldiği  noktaya bakarsak o da anı hızla ilerlemeye devam ediyor. Bütün bunlara baktığınızda belkide insan oğlunun her konuda olduğu gibi bugün bütün alanda zirveyi yakalamıştır. Ama gelin görün ki ölçünün olmadığı için dünyanın muhtelif yerlerinde açlıktan ölen insanlara şahitlik ediyoruz. Gene ölçülü olmadığımız için çok yemekten dolayı obez denen hastalığa yakalanmış ve çaresiz bir dermansız bir şekilde ölümü bekliyorlar. Bunun sebebi elbette ölçüsüz olduğumuz içindir. Ve buna bağlı bir çok hastalığa da neden oluyor ölçülü olmadığımız için.

İkinci bir hastalık internet hastalığıdır. Maalesef bunuda kullanırken ölçü nedir bilmiyoruz. Elbette internet hayatımızı kolaylaştırdı. İletişim ve ulaşım konusunda insanların işini kolaylaştırdı. Kısacası faydalı kullandığı vakit çok büyük bir nimet olduğunu söylenebilir. İstatistiklere göre fazlada internet kullanan kesim gençlerdir, burada şu soruyu sormak lazım nerede ve nasıl  internet kullanıyorlar bizim geleceğimiz? Esas üzerinde durulması gereken soru budur bana göre. Neden derseniz haklı olarak. O zaman bende derimi ki bir ülkenin, bir toplumun veyahut bir ailenin geleceği teminatı olan gençler olduğu için onların internet kullanımı yani zamanları çok önemlidir. Ama yazık ki geleceğimizin  teminatı olan gençlerimizin çoğu bugün internet denilen hastalığa müptela olmuş ve bunun farkında bile değil. Bu hastalık öyle bir şey ki Covid 19 dan daha tehlikeli diyebilirim, Covid 19 yaşlı ve kronik olan hastaları öldürüyor, bu ise geleceğimiz olan gençlerimizi bizlerden alıyorlar. Adeta ruhsuz bırakıyor bu internet belası. Günün yirmi dört saati bilgisayar başında yada elinde telefonla ya Facebook yada birileriyle çet yaparak bütün zamanlarını bu şekilde geçiriyorlar. Öyleki bu gençler geleceğe dair hiçbir fikirleri yoktur. Hayata dair hiç bir endişeleri yok adeta robot gibi. Ruhsuz bırakılmış ceset gibidirler. Nerede olduğunu niçin orada bulunduklarını bilmezler. Kalabalık ile beraberdir ama onlara sorarsan bunlar kim nereye gidiyorlar onuda bilmezler. Halbuki genç denilince insanın aklına zeki, çalışkan yapacaklarını düşünerek adeta matematik misali gibi hesap yaparak düşünerek hareket edendir genç. Çünkü ölçü kişinin nefsine hakim olmasıdır. Ölçülü olmak düşünerek hareket etmektir. Ölçülü olmak dünyevi arzu ve istekleri kontrol etmek demektir. Ölçülü olmak vasat olmak demektir. Ölçülü olmak bütün benliklerden vaz geçmek demektir. Sakın ölçüleri kaçırmayalım.

Ahmet Rençber / Habernas