'İnsanlık ancak Peygamberimizle huzur bulur'

Batman’da düzenlenen mevlid etkinliğinde konuşan İTTİHADUL ULEMA Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek, bugün yeryüzünde büyük bir buhran yaşayan insanlık âleminin ancak Hazreti Muhammed ile huzur bulabileceğini söyledi.

'İnsanlık ancak Peygamberimizle huzur bulur'
'İnsanlık ancak Peygamberimizle huzur bulur'
'İnsanlık ancak Peygamberimizle huzur bulur'
'İnsanlık ancak Peygamberimizle huzur bulur'

Batman’da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen "Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliğine katılan on binler, sıcak havaya rağmen Peygambere olan sevgilerini hep bir ağızda haykırmaya devam ediyor.

Okunan Kürdçe mevlid ve ilahiler sonrası programda Kürdçe bir konuşma yapan İTTİHADUL ULEMA Genel Başkan Yardımcısı ve Kuran Nesli Platformu Başkanı Mehmet Beşir Şimşek, sık sık tekbirlerle kesilen konuşmasında, “Ey Peygamber sevdalıları, ey Peygamber âşıkları ve ey aziz Batman halkı; hepiniz Peygamber Efendimiz için düzenlenen etkinliğe hoş geldiniz.” dedi.

Ahlak ve adaletin hâkim olmamasından dolayı bugün yeryüzünün büyük sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirten Şimşek, insanlığın her zamankinden daha çok ekmek, su kadar Peygamberimizin ahlak ve adalet prensiplerine ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

İnsanlığın âleminin bütün sıkıntılarından kurtulmak için bir lider, bir adres aradığını, bu adresin ise ancak Peygamber ve Kur'an olduğunu söyleyen Şimşek, "Bugün insanlık her zamankinden daha çok O'nun liderliğine, adaletine muhtaçtır. Başka kurtuluş yolu yoktur. O'nun için hepimiz bütün imkânlarımızı seferber edip tekrar memleketimize Muhammedi ahlak ve adaleti tesis etmek için hizmet etmeliyiz." dedi.

"Ne zamanki bir toplumda ahlak ve adalet esasları yer etmiş, o zaman huzur, barış, güven hâkim olmuştur"

Konuşmasında Peygamberimizin “adalet” yönünü ele alan Şimşek, "Dünya ve ahiret hayatının huzur ve saadeti için iki şey temel esastır: Bunlardan birincisi ahlak, diğeri de adalettir. Bu iki esasın olmadığı toplumlarda tıpkı günümüzde olduğu gibi çatışmalar, kavgalar, huzursuzluklar, kan ve gözyaşı eksik olmamıştır. Tıpkı cehalet asrı gibi… Aynı şekilde ne zamanki bir toplumda ahlak ve adalet esasları yer etmiş, o zaman sulh, selamet, kardeşlik, huzur, barış, güven hâkim olmuştur. Tıpkı Peygamberimizin asrı saadet dönemi gibi…" diye konuştu.

"İslam âleminin ekmek, su kadar ahlak ve adalet prensiplerine ihtiyacı var"

Bugün bütün yeryüzünde özellikle İslam coğrafyasında adalet prensibinin kaybolmasından dolayı her yerin cehenneme dönüştüğünü vurgulayan Şimşek, "Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, masum insanlar her gün yüzlercesi ölüyor. Evler, şehirler, ülkeler en ağır silahlarla yerle bir ediliyor. Diğer taraftan özellikle teknolojinin de etkisi ile ahlak prensibi kayıp olduğu için namus, iffet, hayâ, şeref gibi insani değerler ayaklar altına düşmüştür. İşte, böyle bir zamanda genelde bütün insanlık, özelde İslam âleminin ekmek, su kadar ahlak ve adalet prensiplerine ihtiyacı vardır. Bu zaruri ihtiyacın karşılandığı adres ise şüphesiz ki Kur'an-ı ve Peygamberi anlamak, yaşamakla mümkündür. İşte, bu sebepten dolay Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak böyle bir zamanda 'Ahlak ve Adalet Peygamberi Hazreti Muhammed' teması seçildi." ifadelerini kullandı.

"Sıkıntılardan kurtulmanın adresi Peygamber ve Kur'an'dır"

Konuşmasının devamında Şimşek şunları söyledi: "Evet, insanlık bütün bu sıkıntılardan kurtulmak için bir rehber, bir lider, bir örnek arıyor. Bunun için kimi yüzünü Avrupa’ya, kimi Amerika'ya, kimi bilmem nereye çevirmiştir. Ancak görünen O ki, yanlış adreslere dönüldüğü için her geçen gün dertler sorun ve problemler artmaktadır. Bizler de bu adresin Peygamber olduğunu, Kur'an olduğunu ilan ediyoruz. Zira tarih boyunca insanlık vahiyle, Peygamber ile kurtulmuştur. Bu ikisine sırt çevirdiğinde de bütün kötülükler yağmur gibi yağmıştır. Onun için Peygamber Efendimiz de gelmeden evvel böyle bir buhranda idi. O'nun gelişi ile huzur hâkim oldu. Peygamberimiz Veda Haccında da bu ikisini tavsiye etti ve öyle aramızdan ayrıldı.”

"Peygamberimiz adaleti hayatın her alanında tesis etmek için gece gündüz çalıştı"

Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayeti kerimesi ile adaleti emrettiği gibi, diğer taraftan Peygamberimizin de hayatın her alanında adaleti tesis ettiğine işaret eden Şimşek, "Peygamberimiz adaleti hayatın her alanında tesis etmek için gece gündüz çalışmıştır. Bir taraftan Müslümanlar arasında kardeşliği tesis etmiş, diğer taraftan Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve müşrikleri Medine Vesikası ile bir arada barış içinde uzun bir zaman boyunca idare etmiştir. Evet, Peygamberimizin adil idareciliğinden sadece Müslümanlar gayri Müslimler değil, hatta hayvanlar bile nasibini almıştır. O'nun adaleti sayesinde köleler azad oldu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülmekten kurtuldu, kadınlar laik olduğu vasfı kazandı. Namus ayaklar altından kurtulmuş; inanç, akıl, can, mal, ırz O'nun adaletli idareciliği sayesinde güven altına alınmıştır." şeklinde konuştu.

"O'nun adalet mektebinde yetişen sahabe asırlarca dünyaya adalet dağıtmıştır"

Şimşek, "Ömer adaletini O'nun mektebinden almıştır. Ebubekir cömertliğini ondan öğrenmiştir. Ali ilmini, yiğitliğini ondan almıştır. Osman hayâsını, cömertliğini ondan almıştır. O'nun adalet mektebinde yetişen sahabe asırlarca dünyaya adalet dağıtmıştır. İnsanları kula kulluktan kurtararak kullukta adaleti tesis etmiştir. Gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla geçirmek isteyen sahabesine 'bedeninin, gözlerinin, hanımının senin üzerinde hakkı vardır' diyerek kişinin kendisinde adaleti tesis etmiştir. 'Allah'tan korkun ve çocuklarınıza adaletle davranın' sözü ile aile içinde adaleti tesis etmiştir. 'Elinizin altındakilerinin yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılayınız. Onların gücünü aşan işleri vermeyin. İşçinin teri korumadan hakkını verin' sözleri ile işçi ve işveren arasında adaleti ikame etmiştir. 'Sizin en hayırlınız eşine hayırlı olandır. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi kadınların da sizin üzerinde hakları vardır. Ey insanlar kadınların hakkını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim' sözleri ile eşler arasında adaleti tesis etmiştir." dedi.

"Memleketimize Muhammedi ahlak ve adaleti tesis etmek için çaba sarf etmeliyiz"

Konuşmasının sonunda Şimşek, şunları kaydetti:

“Peygamberimiz, 'Bu konuşmayan hayvanlar hakkında Allah'tan korkun.' Sözü ile hayvanlara karşı adaleti tesis etmiştir. 'Komşusu şerrinden emin olmayan cennete giremez. Komşusu aç olup tok yatan bizden değildir.' Sözleri ile komşulukta adaleti, 'Ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Âdemin çocuklarısınız. Âdem de topraktandır. Arap'ın Aceme, Acem'in Arap'a üstünlüğü yoktur.' Sözleri ile toplumsal adaleti tesis etmiştir. Neticede bugün insanlık her zamankinden daha çok O'nun liderliğine, adaletine muhtaçtır. Başka kurtuluş yolu yoktur. O'nun için hepimiz bütün imkânlarımızı seferber edip tekrar memleketimize Muhammed’i ahlak ve adaleti tesis etmek için hizmet etmeliyiz. O'nu okumalı, okutmalı, yaşamalı ve yaşatmalıyız. Kendimize, ehlimize, toplumumuza ve insanlığa yapılabilecek en büyük iyilik budur." (İLKHA)