Peygamber Sevdalılarından Beraat Kandili mesajı

Peygamber Sevdalıları Vakfı, bu gece idrak edilecek olan Beraat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Peygamber Sevdalılarından Beraat Kandili mesajı

Bu gece idrak edilecek olan mübarek Beraat Gecesi münasebetiyle Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, bir mesaj yayınlandı.

Allah'a (celle celaluhü) hamd, Hazreti Muhammed'e (salallahu aleyhi vesellem), ashabına ve tüm müminlere salat ve selam ile başlanılan mesajda, tüm İslam âleminde Müslümanlar için kurtuluş vesilesi olmasının temenni edildi.

Mesajda, "Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Beraat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuru kazandırır. Aynı zamanda suç ve yanlışlardan kaçınma, günahlardan arınma; affedilmenin yanında affedici olma, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme bilinci de verir. Beraat bizlere varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve tefekkür imkânı kazandıran bir fırsat gecesidir. Beraat, mağfirettir. İlahî rahmetin tecelli ettiği gündür. Beraat, pişmanlık ve umut zamanıdır. Berat Gecesi ellerin duaya, gönüllerin Mevla’ya açıldığı gecedir. Rabbimize yönelip mağfiret iklimine girmenin adıdır." denildi.

Ayet ve hadislerin hatırlatıldığı mesajın devamında şu ifadelere yer verildi: "Beraat Gecesini idrak eden herkes, Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’deki; 'De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir' müjdesinin farkına varmalı, Sevgili Peygamberimizin (salallahu aleyhi vesellem); 'Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum…' şeklindeki yönelişi ile özüne dönmeli, ümitlerini canlandırmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir. Peygamber Efendimiz, Berat Gecesinin faziletini bir kutsî hadiste şöyle anlatır 'Şaban ayının on beşinci gününü oruçlu geçirin. Gecesinde ise ibadete kalkın. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ keyfiyetini bilemediğimiz bir halde en yakın semaya tecelli ederek fecir doğuncaya kadar ‘Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Musibete uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim…’ buyurur. (İbn Mâce)"

Beraat Kandili vesilesiyle İslam âleminin içerisinde ki buhrandan ve sıkıntılarda kurtulması için çokça dua edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Günümüzde dünya Müslümanları ve mustaz’afları zalimlerin zülüm pençesinde inlemektedirler. Mazlumların feryad u figanları Arş-ı Alayı inletmektedir. Bilelim ki zalimlerin zulümdeki bu pervasızlığı Müslümanların ayrılık içinde olmasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı başka yerlerde suçlu aramak yerine kendimize dönelim ve bu gecede Rahmeti sonsuz Rabbimize yönelelim. Geçmiş bütün zamanlarımızın muhasebesini yapalım. Hatalarımızın telafisi ve affı için Rabbimize sığınalım, Rabbimizden beraet dileyelim. Bu gecemizi hayata yeni bir başlangıç olarak kabul edip Rabbimizin razı olduğu ve beratına layık gördüğü bir mü’min olma yolunda ilk adımımızı atalım. Bu gecemizi Efendimizin (salallahu aleyhi vesellem) ihya ettiği şekliyle ihya edelim." denildi.

Açıklamanın sonunda "Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak tüm Müslümanların Beraat Gecesi'ni tebrik ediyoruz. Bu gecenin tüm Müslümanlar için Allah’tan bir beraet vesilesi olmasını, yüce Allah’tan niyaz ediyoruz." temennisinde bulunuldu. (İLKHA)